Cronograma: 2018 Sao Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship

Sábado 15 de Setembro:
Com Kimono – Clique aqui

Domingo 16 de Setembro:
Com Kimono – Clique aqui
Sem Kimono – Clique aqui